Kulturális tevékenység


Projectvezető: Csák Ferenc
"A művészet tükrében maradnak fenn korok és azon keresztül megállapítható a kornak a szellemi mivolta, színvonala. Az emberi képességek a szellemi termékekben jutnak kifejezésre és vetítik annak értékét. Ezeknek az értékeknek az összessége a kor képe az utókor számára."
      Gyarmathy Tihamér, 1964      


  

Az alapítvány kulturális tevékenységének alapvető célja a szociáldemokrácia gondolatának elmélyítése és gyökereinek táplálása a magyar társadalomban. Baloldali értékek felmutatása, a demokratikus gondolkodás támogatása kiemelten fontos egy olyan fiatal demokráciában, mint amilyenben élünk. Magyarországon egy nyugat-európára jellemző politikai kultúra, demokráciaszemlélet még csak kialakulóban van, ennek fejlődése, alakulása hazánk jövőbeli záloga.

Fontos a baloldali gondolkodás, mint alternatíva felmutatása hazánk és egész bolygónk politikai és társadalmi problémáira, különösen a fiatalabb generációk számára. Fiatal korban elsajátított gondolkodásmód és értékrend a korral haladva erős táptalaja lehet egy fejlődő magyar szociáldemokráciának. A jövő generáció nevelése gondozása alapozza meg és teszi még értékesebbé, a magyar szociáldemokrácia érdekében az alapítvány jelenleg kifejtett munkáját.

Az alapítványi munka egyik kiemelten fontos területe a kortárs magyar kultúra. Ezen a területen, amelynek különböző vállfajain keresztül minden társadalmi réteggel gyors kapcsolatteremtés válik lehetővé, is időszerű egy összehangolt, markáns, baloldali értékrend mentén felépített alapítványi kultúrpolitika megteremtése. A kortárs társművészetek magas színvonalú pártolása, támogatása az erkölcsi tőkén kívül, egy olyan szellemi közeget teremt az alapítvány körül, amelyre a magyar szociáldemokráciának feltétlenül szüksége van a jövőben. Az Európai Unióban törekedni kell saját kultúránk megőrzésére és felvirágoztatására, amely végeredményben saját identitásunk és egyben a jövő magyar nemzedékeinek létalapját is jelenti.

  • Táncsics Alapítvány Életmű Díj 2004
  • Táncsics Alapítvány Életmű Díj 2005
  • Táncsics Alapítvány Életmű Díj 2006
  • Táncsics Alapítvány Életmű Díj 2007
  • Táncsics Alapítvány Életmű Díj 2008