Közösségteremtő tevékenység


A Táncsics Mihály Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célkitűzéseinek szellemében a "Kapcsolat" közösségfejlesztő, kommunikációs, integráló és szolgáltató rendszerének kiépítésével kíván hozzájárulni a párt társadalmi kapcsolatainak, beágyazottságának, a szociáldemokrata értékek elfogadottságának erősítéséhez.

A "Kapcsolat" program első nyilvános elemét a "Kapcsolat Közösségi Kommunikáció" pályázatot 2005. decemberében hirdettük meg. A pályázat a már működő formalizált vagy informális közösségeknek nyújt lehetőséget és támogatást ahhoz, hogy a helyi médiumokra építve, azokkal együttműködve erőteljesen és hatékonyan kommunikálják a szociáldemokrata értékeket.

A Táncsics Mihály Alapítvány olyan közösségek támogatását vállalja, amelyek hisznek a demokratikus közösségépítésben; a személyiség kiteljesedésében; a szolidaritás, a tolerancia és a társadalmi igazságosság erejében; az esélyegyenlőség és a törvény előtti egyenlőség szükségességében; a hagyományok ápolásában; az önkéntesség kohéziójában; a természeti és az épített környezet tiszteletben tartásában és védelmében; egy igazságosabb és biztonságosabb világ megteremtésében.

A pályázat által elnyert támogatási összeg kommunikációs programokra, rendezvényekre, illetve hírújság valamennyi formájára, valamint azok megvalósítását szolgáló eszközökre fordítható.

Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összege: 500 ezer Forint, azaz Ötszázezer Forint volt.

A pályázaton olyan civil szervezetek, informális közösségek (gesztor szervezet közreműködésével), könyvtárak, művelődési házak, szerkesztőségek, szellemi műhelyek valamint kommunikátor közösségek vehettek részt, amelyek vállalják a kiírásban meghatározott célok megvalósítását, és együttműködnek a helyi médiákkal. A felhívásra 150 pályázat érkezett, melyből 144 szervezet kapott támogatást. (támogatottak listája).

Ezzel megtettük az első lépést a "Kapcsolat Közösségi Kommunikáció" program megvalósításához.