Ismeretterjesztő tevékenység


A Táncsics Mihály alapítvány célja többek között, hogy szélesítse az állampolgárok tájékozódását a magyar társadalmat érintő társadalmi és politikai kérdésekről, a szociáldemokrácia elméleti megközelítéséről. Az ismeretterjesztő tevékenység körében támogatja a szociáldemokrata értékek társadalmi elfogadtatását, a Magyar Szocialista Párt politikájának széles körű megismertetését, felhasználva a médiumok nyújtotta lehetőséget is. E céloknak saját és társszervezetekkel közös rendezésű előadásokkal, konferenciákkal, vitaestekkel teszünk eleget.

2004-ben saját szervezésben megrendeztük Az Új Magyar Szociáldemokrácia országjáró vitafórumát. A mintegy 14 alkalommal tartott előadás- és vitafórumnak köszönhetően 2500 baloldali szimpatizánssal vettük fel a kapcsolatot. Az átlagéletkor 52 év volt, a legfiatalabb szimpatizánsunk 16 éves, a legidősebb 76 éves volt.
A rendezvényeket kivétel nélkül mindenhol nagy érdeklődés kísérte, a visszhangja nagyon pozitív volt, és nagy számban jelentkeztek olyanok, akik a jövőben is szeretnének bekapcsolódni az eseményekbe.
Kettős célunk megvalósult:

     1. Sikerült az Alapítványt megismertetni a párt és holdudvara körében.
     2. Felkeltettük a szimpatizánsok aktív érdeklődését.

A Friedrich Ebert Stiftung-gal való szoros együttműködés számos rendezvény szervezésében nyilvánul meg. A témák sokrétűek, aktuálpolitikai kérdésekkel foglalkoznak. 2004-ben előadásokat szerveztünk külpolitikai témában (Közös Európai Kül- és Biztonságpolitika, Együtt Európában, További 4 év Bush) belpolitikai kérdésekben (Medgyessytől Gyurcsányig, Népszavazás - átalakuló társadalom - át nem alakuló egészségügy) Az előadások alkalmával politikusokat, politológusokat szólaltatunk meg.