"Kapcsolat Közösségi Kommunikáció" pályázati felhívás


Azonosító: TA/001
Leírás:

A Táncsics Mihály Alapítvány pályázatot ír ki olyan közösségek részére, amelyek vállalják a felhívásban meghirdetett értékek képviseletét, szűkebb és tágabb környezetük felé kommunikálják ezen értékek nagyszerűségét, embert és társadalmat gazdagító hatásait, valamint működésük során megvalósítják azokat.

A Táncsics Mihály Alapítvány olyan közösségek támogatását vállalja, amelyek hisznek a demokratikus közösségépítésben; a személyiség kiteljesedésében; a szolidaritás, a tolerancia és a társadalmi igazságosság erejében; az esélyegyenlőség és a törvény előtti egyenlőség szükségességében; a hagyományok ápolásában; az önkéntesség kohéziójában; a természeti és az épített környezet tiszteletben tartásában és védelmében; egy igazságosabb és biztonságosabb világ megteremtésében.

A pályázat megnevezése:

„Kapcsolat Közösségi Kommunikáció”

A pályázati program célja:

A pályázat célja, hogy támogassa azokat a közösségeket, amelyek egyrészt hisznek a pályázati kiírásban meghirdetett értékekben, másrészt vállalják is ezeknek az értékeknek a képviseletét, továbbá tevékenységükkel hozzájárulnak ezen értékek közvetítéséhez.

A pályázat által elnyert támogatási összeg kommunikációs programokra, rendezvényekre, illetve hírújság valamennyi formájára, valamint azok megvalósítását szolgáló eszközökre fordítható.

Elnyerhető támogatás:

Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összege: 500 ezer Forint, azaz Ötszázezer Forint.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Kritérium:

A pályázói kör meghatározása:

A pályázaton olyan civil szervezetek, informális közösségek (gesztor szervezet közreműködésével), könyvtárak, művelődési házak, szerkesztőségek, szellemi műhelyek valamint kommunikátor közösségek vehetnek részt, amelyek vállalják a kiírásban meghatározott célok megvalósítását, és együttműködnek a helyi médiákkal.

Az érvényesség egyéb feltételei:

A pályázathoz csatolni kell a körzet szocialista képviselő-jelöltjének ajánlását.

 (A pályázatkezelő felhívja a pályázók figyelmét, hogy egy képviselő csak egy ajánlást adhat!)

Folyamat:

A pályázattal kapcsolatos információk további forrása:

A Pályázatkezelő szervezet, melynél letölthetők, illetve beszerezhetők a pályázati formanyomtatványok.

A pályázati felhívás a pályáztató, illetve az MSZP internetes honlapján (www.tancsicsalapitvany.hu, valamint www.mszp.hu)kerül közzétételre.

 

Pályázatkezelő neve, elérhetősége, részletes információ:

BA-TO GROUP Bt.

Postafiók cím: 1243 Budapest, Pf. 700

Tel.: 06 30 257-2099

Információ: [email protected]

Benyújtás:

A pályázatot kettő eredeti, elkülönített, nyomtatott példányban, postai úton, ajánlott küldeményként kell benyújtani (egy borítékban), a következő címre:

1243 Budapest, Pf. 700

A pályázatra írják rá: „PÁLYÁZAT”

A két példányt a címlapon folyamatos sorszámozással kell ellátni. A feladó megjelölésénél fel kell tüntetni a pályázó nevét és levelezési címét.

A pályázat benyújtásának (a postára adás) végső határideje: 2006. január 13.

A pályázatokat a kiírás mellékletét képező adatlap és programűrlap kitöltésével kell elkészíteni.