Táncsics Mihály Alapítvány

Útkeresések - A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma


Útkeresések - A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma
Szerző(k): Feitl István, Földes György, Hubai László

Napvilág Kiadó 2004
445 oldal, 2900 Ft.
Megrendelhető: www.napvilagkiado.hu

A kötet a demokratikus magyar baloldal történetének egy hosszabb és egy rövidebb időszakát mutatja be, történészek, politológusok, filozófusok, közgazdászok és kultúrával foglalkozó kutatók esszéit és tanulmányait összefűzve. Az első rész szembesíti az érdeklődőt a saját, megélt tapasztalataival, emlékeivel, esetleg keservesen kiküzdött véleményével. Kötetünkben ehhez elég sokféle szemléletű írást talál az olvasó. A második rész a modernizáció kori Magyarország sorskérdéseivel küzdő szociáldemokráciát mutatja be, amelynek ritkán -és akkor is szigorú körülmények között- adatott meg, hogy jelentős befolyást gyakorolhasson hazája bel- és külpolitikájára, ám az eszmerendszere máig hat, és a fennálló állapotok újragondolására ösztönöz szerte a világon. Valamilyen történésről tárgyilagos ítéletet alkotni - ehhez szükséges, de nem elégséges a távlat. Kell hozzá a tudományos eszköztár: a jól fogalmazott kérdés, a választ megalapozó kutatás és elemzési szintetizálási képesség. Ha mindez együtt van, akkor az "időhátrány" behozható vagy legalábbis mellékessé tehető. Abban bízunk, hogy olvasóin a történeti jellegű tanulmányok olvastán gazdagabbnak érzik majd magukat. Abban reménykedünk, hogy a közelmúltat megélt, a jelent jól ismerő olvasók méltányolják szerzőink bátorságát, amiért mélyebb okokat és tágabb összefüggéseket keresnek "jelen" világunk, tetteink mögött, éppen azok jobb megértése érdekében