New Member States in the Enlarged Europe: The Hungarian Perspectives


New Member States in the Enlarged Europe: The Hungarian Perspectives
Szerkesztők: Atilla Ágh and Veronika Szemere
Kiadó: Táncsics Foundation-Euro-Contact, Budapest, 2006

A Táncsics Mihály Alapítvány 2005-ben létrehozta Euro-Contact nemzetközi részlegét Ágh Attila professzor vezetésével. 2006 elején az Euro-Contact két nemzetközi rendezvényt szervezett. (Magyar perspektívák a kibővített Európában 2006. február 2-3.; Az EU keleti bővítésének társadalmi következményei Keleten és Nyugaton. 2006.február 24.)

Ez a kiadvány az első rendezvény magyar résztvevőinek előadásait tartalmazza. Az előadók fiatal magyar ösztöndíjasok. Ez is kifejezi az Euro-Contact legfőbb célját, azaz hogy fiatal kutatókat rekrutáljon a Táncsics Alapítvány köré, és bekapcsolja őket a szociáldemokrácia nemzetközi vitájába.

Ebben a szellemben az első munka az EU alkotmányról és annak vitájáról szól magyar szemmel. Az ezt követő négy dolgozat az EU 25-ök regionális és kohéziós politikájára fókuszál. Végül két tanulmány a fiatalok problémáját veszi górcső alá az EU-ban.