Kortársunk, Bibó István


Kortársunk, Bibó István
Szerkesztők: Márton László és Volosin Hédi
Kiadó: Pallas Páholy Kulturális és Kiadói Kft., Budapest, 2008

Bibó István (1911-1979) az elmúlt két évtized talán legtöbbször idézett – és gyakran félreidézett – szerzője. Megjelent és kéziratban maradt írásai mintegy háromezer nyomtatott oldalt tesznek ki, de ennél is többet a róla szóló, gondolatait elemző tanulmányok. A rendszerváltás után összegyűjtött művei itthon is megjelentek, nevét középiskolák, egyetemi kollégiumok vették fel, rangos szellemi műhelyek, közéleti társaságok vállalkoztak örökségének ápolására, szobra a budapesti Duna-parton a Parlamentre néz. Könyvünk kiadására az alkalmat a 2007. december 15- én szervezett „Érték és felelősség – Kortársunk, Bibó István” című konferencia szolgáltatta. Az ott elhangzott előadások szerkesztett szövegét teljes egészében közreadjuk. Bőséges válogatást kínálunk a hévízi Bibó István gimnázium 2003-ban rendezett, „A szabadságszerető ember” című konferenciájának szélesebb körű terjesztést érdemlő anyagából. Ehhez szándékosan kerestünk más, ellentmondó nézeteket képviselő, a témát szokatlan nézőpontból megközelítő, köztük emigrációban élt szerzőket. A köztük felfedezhető különbségeket természetesnek és termékenynek tartjuk; a bibói életmű elevenségét, időszerűségét bizonyítják.