Táncsics Mihály Alapítvány

Fiatalok az újkapitalizmusban


Fiatalok az újkapitalizmusban
Szerző(k): Gazsó Ferenc-Laki László

Napvilág Kiadó 2004-11-11
240 oldal 2900 Ft.
Megrendelhető: www.napvilagkiado.hu

A kilencvenes évek rendszerváltó folyamatai szinte a végletekig kiélezték a társadalom generációs tagoltsága mentén kialakult ellentmondásokat. Az empirikus tények arra utaltak, hogy nem múlékony problémáról, átmeneti zavarokról van szó. Az országban kialakuló és konszolidálódó újkapitalizmus a társadalom szélsőséges polarizálódásával, a tömeges elszegényedéssel, státusvesztéssel és a fiatal nemzedéket különösen érzékenyen érintő növekvő esélyegyenlőtlenségekkel fonódott egybe. A könyv hátterét képező kutatások elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy a rendszerváltozás fogalomkörével jelölt társadalmi átalakulás milyen feltételeket kínál a felnövekvő nemzedék számára. Valójában mit hozott az országra köszöntött újkapitalizmus a fiatal nemzedéknek ?