Táncsics Mihály Alapítvány

A történelem vonatán - Európa és Magyarország a 20. században


A történelem vonatán - Európa és Magyarország a 20. században
Szerző(k): Ormos Mária

Múlt és Jövő kiadó 2005
280 oldal, 2300 Ft
Megrendelhető: www.multesjovo.hu

Ormos Mária új könyve, A történelem vonatán kétfajta "nagy utazásra" hívja a rengetegféle információ és elbeszélés bozótosaiban elfáradt és kiábrándult olvasót. A történelemírás, a történelem befogadása és tudatformálása, valamint a történetíró felelőssége és lehetőségei körüli töprengésre, elmélyült értékelésre és átértékelésre. Új és új vonalat nyit meg egyetlen igaznak vélt narratíva előtt, hanem a tiszta és történelmi gondolkodás előtt, amely bátorításával ki-ki jegyet válthat a saját története, történetértékelése vonatára, hogy utazása során ki tudja, hány csatlakozó átszállás és állomás után megtalálja a saját történetét. Ez az utazás négyezer évet ölel fel, mindazt az időt, amely során az emberek és népek az emlékeiket elbeszéléssé rendezik, s ez a rendszerbe szedett emlék (tudat, azonosság) éppoly maghatározóvá vált számukra, mint az ember biológiai funkciói.

A másik utazás konkrétabb, noha kacskaringósabb és megannyiszor aláaknázott föl-fölrobbantott sínpáron halad. A 20. századéban, javarészt Európa megannyiszor romba döntött tájain és kultúráin keresztül. Ez az európai század, amely a legjobban meghatároz bennünket, s amely ugyanakkor a legerőteljesebben el is bizonytalanít a történelem (vagy az emberi létezés) céljait illetően. Egy nagy történész átfogó átértékelését, viízióját ismerhetjük meg egy olyan Európa-képben, amelynek központja a magyar történet és a magyar azonosság. Az elmúlt öt év során keletkezett előadások, töprengések alapszövetében akarva-akaratlan benne lüktet a földrész és Magyarország új kihívása, az európai integráció. S a folyamat bemutatása, hogy ez a kihívás már nem sokkal a középkor vége után megjelent, s azóta vajúdja magát válságokon és pusztító háborúkon keresztül.

Az utazás párbeszéd: azaz komoly szellemi teljesítményre bíztatja valamennyi jegyet váltó utasát. A kiadó kívánsága, sőt: majdnem bizonyossága szerint nem csak széles, nem szakmai közönséget csábít erre az izgalmas és elkerülhetetlen kalandra, hanem Ormos Mária intellektuális tisztasága és ereje révén a mai megosztott magyar társadalom minden jószándékú szegmensét.

Útra fel!