Táncsics Tanulmányíró Pályázat


A Táncsics Mihály Alapítvány a progresszív közéleti kultúra fejlesztése, a tényekre alapozott szakpolitikai megközelítések elterjesztésének segítése érdekében pályázatot hirdet felsõoktatási hallgatók és fiatal értelmiségiek számára aktuális szakpolitikai kérdésekkel foglalkozó tanulmányok írására.

A tanulmányok témája a következõ három terület egyikéhez tartozó szakpolitikai részkérdés vizsgálata:

 

1.    A költségvetés hosszú távú fenntarthatóságát támogató politikák, nyugdíj és egészségbiztosítási megoldások, a növekedést támogató költségvetési politikák.

2.    A társadalom hátrányos helyzetû csoportjainak foglalkoztatását elõsegítõ politikák, beérve a gazdaságpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, oktatáspolitikai és szociálpolitikai eszközöket.

3.    Az életminõséget javító helyi politikák, közlekedés- és fejlesztéspolitikák.

 

A pályázók a felsorolt területek egyikébõl tetszés szerint választhatják ki a vizsgált részproblémát.

 

A tanulmány térjen ki a következõ kérdésekre:

1.    A vizsgált probléma bemutatása, a probléma fontosságát alátámasztó adatok ismertetése.

2.    A problémával összefüggõ nemzetközi tapasztalatok ismertetése, a megoldásra irányuló policyk értékelése.

3.    A probléma megoldásával kapcsolatos magyarországi megoldási módok vázlatos ismertetése, a további kutatási irányok meghatározása.

 

A pályázaton azok vehetnek részt, akik felsõoktatási hallgatók (magyarországi vagy külföldi intézményben), vagy felsõfokú végzettséggel rendelkeznek, és 1976-ban vagy késõbb születtek.

 

A pályázat elsõ díja területenként bruttó 100.000 forint. Az alapítvány jogosult indokolt esetben további díjakat is kiosztani, ugyanakkor nem köteles minden kategóriában kiosztani az elsõ díjat. 

 

A megfelelõ színvonalú pályamunkát beadók lehetõséget kapnak az Alapítvány szakpolitikai munkájába való bekapcsolódásra.

 

A tanulmányok terjedelme 10 000 és 20 000 karakter közé eshet. A pályázatban felhasznált irodalmat és webes hivatkozásokat külön jegyzékben kell feltüntetni.

 

A pályázaton olyan munka adható le, amely nem jelent meg még tudományos publikációként.

 

A tanulmányokat e-mailben a [email protected] címen kérjük benyújtani, word formátumban (.doc kiterjesztés), 2011. április 18-án éjfélig. A pályázók nevét csak hozzájárulásuk esetén hozzuk nyilvánosságra. Az érvényes pályázat feltétele a mellékelt adatlap elõzetes elektronikus kitöltése:

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFROZVI3eXJONmhTUDUwdk1uTGNJOVE6MQ

 

További információk a csomopontok@tancsicsalapitvany.hu email címen kérhetõek.

 

Budapest, 2011. március 17.

 

Táncsics Mihály Alapítvány