Közlemény a Táncsics Alapítvány Kuratóriumának ülésérõl


A Táncsics Alapítvány Kuratóriuma Gyurcsány Ferenc elnökletével 2011. május 26-án ülést tartott.

A Kuratórium beszámolót hallgatott meg az elõzõ kuratóriumi ülés óta eltelt idõszakban végzett alapítványi tevékenységrõl, valamint a programok végrehajtásáról. A kuratórium a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

Ezt követõen a Kuratórium elfogadta az Alapítvány – a Felügyelõ Bizottság által már korábban megtárgyalt és jóváhagyásra javasolt - 2010. évi mérleg eredménybeszámolóját, amely megállapítja, hogy az MSZP pártalapítványa 75 millió forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet. Ez az eredmény jelentõsen meghaladja az egy évvel korábbi, 1,6 millió forintos nyereséget. A beszámolót jogszabály alapján 2011. június 30-ig kell megjelentetni az Alapítvány honlapján, valamint a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében, ennek minden évben határidõre eleget tett a szervezet.

 

A harmadik napirend keretében a Kuratórium elfogadta a tulajdonában levõ Kapcsolat.hu Nonprofit Kft. 2010. éves beszámolóját (mérleg eredménykimutatás) és a független könyvvizsgálói jelentést. Döntött egyúttal egy adatvédelmi audit lebonyolításáról, valamint elhatározta, hogy következõ ülésén megvizsgálja az Alapítvány és a Kapcsolat.hu Kft. igazgatása személyi szétválasztásának lehetõségeit.

 

Ezt követõen a Kuratórium hozzájárult, hogy az Alapítvány az Y-Generáció Egyesület, valamint a Szövetség a Modern Magyarországért Egyesület  tartozását mint behajthatatlan követelést leírja, valamint jóváhagyta a József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány költségvetés módosítási kérelmét.