Indul a Táncsics Akadémia!


A Táncsics Akadémia elsõsorban olyan fiatalokat vár, akik ugyan baloldali, szociáldemokrata vagy liberális értékeket képviselnek, de eddig nem hallatták a hangjukat, nem vettek részt aktívan a politikában.

2011. január 3-án megnyitja kapuit az MSZP pártalapítványa, a Táncsics Alapítvány által létrehozott politikai iskola.

A Táncsics Akadémia elsõsorban olyan fiatalokat vár, akik ugyan baloldali, szociáldemokrata vagy liberális értékeket képviselnek, de eddig nem hallatták a hangjukat, nem vettek részt aktívan a politikában, ugyanakkor tenni szeretnének azért, hogy a baloldalon végbemenjen egy generációváltás.

A képzés két félévbõl áll. Az elsõ félév 2011. február 19-én indul, és május 15-én ér véget. Ez idõ alatt egy általános politikai, közéleti ismeretanyag átadása történik. A diákok mindegyik félévben négy hónapon át havi egy hétvégét töltenek el az Akadémia falai között.

Az elsõ félévben hallgatóink megismerkedhetnek a politológia, a politikaelmélet, a szociológia, a kultúrpolitika, és az alkotmányjog, valamint a közgazdasági gondolkodás és a gazdaságpolitika alapfogalmaival. Bepillantást nyernek a rendszerváltás és az azt követõ idõszak jelen kort is befolyásoló belpolitikai eseményeibe, áttekintést kapnak az Európai Unió létrejöttérõl, mûködésérõl és aktuális kihívásairól. Külön tanóra szól a nemzetpolitika, és a társadalmi integráció kérdéseirõl. Kormányzás és politika címû tárgyunk bemutatja az államszervezet felépítésének politikai aspektusait, a közigazgatás és a politika kapcsolatát, a közigazgatási jog fontosabb elemeit.

Az elsõ félév elõadásai az adott szakterületen kimagasló tudással bíró tanárok tartják. Az akadémián – többek közt – elõadást tart Bajnai Gordon volt miniszterelnök, Andor László uniós biztos, Tabajdi Csaba EP-képviselõ, Agárdi Péter egyetemi tanár, Bánfalvi István szociálpolitikus, Bodnár Zoltán egyetemi docens, Keszthelyi András a két legutóbbi szocialista miniszterelnök politikai fõtanácsadója, Mózer Péter egyetemi oktató, Ripp Zoltán történész, SomodyBernadette egyetemi oktató, Szabó Máté Dániel az Eötvös Károly Intézet igazgatója, Tordai Csaba alkotmányjogász, továbbá Böcskei Balázs, Filippov Gábor, Vasali Zoltán politikai elemzõk.

A képzésre 2011. január 3-tõl lehet jelentkezni a www.tancsicsakademia.huoldalon, ahol további információk is olvashatók a képzési programmal kapcsolatban. Olyan jelentkezõket várunk, akik 35 év alattiak, felsõoktatási intézmény aktív hallgatói vagy diplomával rendelkeznek. A szóbeli felvételi szakaszra 2011. február elején kerül sor, a felvett hallgatókat február 10-ig értesítjük, az elsõ tanítási nap február 19-e, szombat.