Táncsics Mihály Alapítvány

Az alapítvány célja


Az alapítvány célja

 

Az Alapítvány közérdekű céljai és tevékenysége:

 

1.) Az Alapítvány tartós közérdekű céljai, hogy:

 

a) elősegíti a Magyar Szocialista Párt Alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában, valamint kinyilvánításában történő hatékony közreműködését;
 

b) szélesíti az állampolgárok tájékozódását a magyar társadalmat érintő társadalmi és politikai kérdésekről, a szociáldemokrácia elméleti megközelítéseiről;
 

c) ösztönzi a magyar politikai kultúra színvonalának emelését, a demokrácia elveinek és gyakorlatának erősítését;
 

d) bátorítja a magyar és a globális kulturális értékek, valamint a tudományos eredmények tiszteletben tartását és elfogadtatását;
 

e) előmozdítja a szociáldemokrata gondolkodás fejlődését és a szociáldemokrata eszmeiség terjesztését, különös figyelmet fordítva olyan értékekre, mint az esélyegyenlőség, a szolidaritás, a nemzeti és etnikai kisebbségek identitásának megőrzése és érdekérvényesítési képességének javítása, a demokrácia, a humanizmus a szekularizmus, az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság;
 

f) segíti a nemzeti érdekeknek a változó körülményeknek megfelelő időszerű megfogalmazását, különös figyelmet fordítva Magyarország uniós tagságából következő feladatokra.
 

2.) Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében, fő tevékenységként segíti a Magyar Szocialista Párt működését azzal, hogy:

 

2. 1.) A tudományos kutató tevékenység körében támogatja:
 

a) a szociáldemokrata eszmeiség gyökereinek, eredményeinek, irányzatainak kutatását;
 

b) a Magyar Szocialista Párt számára fontos politológiai kutatásokat;
 

c) a szociáldemokrata gondolkodás fejlesztését tanulmányok írásával, programok készítésével, előadások tartásával, hazai és nemzetközi konferenciák, szemináriumok és konzultációk szervezésével, a vitákat és következtetéseket tartalmazó művel kiadásával, szakmai műhelyek szervezésével és a meglévők támogatásával;
 

d) az MSZP programjainak kidolgozását, megvitatását és terjesztését.
 

2. 2.) A politikai, oktatási, képzési tevékenység körében támogatja:

 

a) a párt oktatási intézményrendszer és infrastruktúra bővítését, korszerűsítését és fejlesztését
 

b) a korszerű oktatási programok és módszerek kidolgozását és megvalósítását;
 

c) az oktatók képzését és továbbképzését;
 

d) az oktatók nemzetközi kapcsolatainak kialakítását és fenntartását;
 

e) a Magyar Szocialista Párt törekvéseit közvetlenül, vagy közvetetten magáévá tévő oktatási és képzési tevékenységet;
 

f) a különféle képzettségű fiatalok, az önkormányzati testületekben helyet foglalók, vagy a közigazgatásban dolgozók politikai képzését;
 

g) a politikai, közigazgatási és idegen nyelvi képzés és továbbképzés különböző formáit.
 

2. 3.) Az ismeretterjesztő tevékenység körében támogatja:

 

a) a szociáldemokrata értékek társadalom elfogadtatását, a Magyar Szocialista Párt politikájának széles körű megismertetését, felhasználva a médiumok nyújtotta lehetőségeket is;
 

b) a párt társadalmi kapcsolatainak szélesítésére irányuló programok kidolgozását és megvalósítását;
 

c) a párt társadalmi beágyazottságának, elfogadottságának és népszerűsítésének növelését szolgáló módszerek kialakítását és továbbfejlesztését;
 

d) tudományos és népszerű ismeretterjesztő kiadványok megjelentetését;
 

e) tudományos és népszerű ismeretterjesztő konferenciák, tanfolyamok megrendezését és egyéb rendezvények, programok megszervezését.
 

3.) Céljait az Alapítvány részben saját intézményi és szervezeti keretei között, részben projekt-szervező és projekt-finanszírozó jelleggel, más intézményeket felkérve valósítja meg.